baner

Polityka Prywatności Agrarada sp. z o.o.

shadow

Polityka Prywatności

Agrarada sp. z o.o.


Czy przetwarzacie moje dane osobowe?


Tak. Niezależnie od kanału przez który się Pani/Pan z nami kontaktuje lub korzysta z naszych usług, w celu przedstawienia Pani/Panu naszej oferty oraz umożliwienia Pani/Panu skorzystania z naszych produktów i usług przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z informacjami, które znajdziesz poniżej.

 


Kto jest Administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrarada sp. z o.o. z siedzibą w Brzezimierzu, Brzezimierz 12 (55-216 Brzezimierz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000063095, NIP: 9141429193, REGON: 932104442


Jak się z wami skontaktować?


Może się Pani/Pan z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 71 39 22 194, pod adresem e-mail: daneosobowe@agrarada.pl lub pocztą tradycyjną.


Czy moje dane osobowe są bezpieczne?


Tak. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi regulacjami obowiązującymi w Polsce.


Przede wszystkim działamy w oparciu o pełną, zgodną z prawem dokumentację. Przetwarzając Pani/Pana dane korzystamy także z procedur organizacyjnych, środków sprzętowych i zabezpieczeń fizycznych zapewniających, że Pani/Pana dane przetwarzane są przez odpowiednio upoważnione osoby, tylko i wyłącznie w celach, o których informujemy w niniejszej Polityce i że nie dostana się one w niepowołane ręce.


Jak są przetwarzane moje dane?


Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujący sposób:

 1.  na etapie Pani/Pana kontaktu z nami za pośrednictwem formularza na stronie WWW, telefonu czy maila Pani/Pana dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy przez okres roku od ich pobrania;

 2.  na etapie zawarcia umowy z Agrarada sp. z o.o. (serwis, sprzedaż, najem) Pani/Pana imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania zawartej umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;

 3.  dodatkowo Pani/Pane dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wysyłki newslettera Administratora, o ile dobrowolnie wyrazisz na to odrębną zgodę, którą w dowolnym momencie możesz cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora przed cofnięciem tej zgody.


Komu udostępniacie moje dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie upoważnionym pracownikom, kancelariom prawnym, podmiotowi, który prowadzi dla nas księgowość oraz podmiotowi obsługującemu nas w sferze IT.


Możemy stosować techniki marketingowe w postaci Google Analytics.


Google Analytics to analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie Internetowym. Korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzimy takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.


Ale co to tak właściwie te Cookies?


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera lub w pamięci smartfona) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.


W ramach naszych stron internetowych stosowane mogą być dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 •  dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
 •  zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
 •  zbierania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego, tj. do badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.), które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;
 •  korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.


Domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w Pani/Pana urządzeniu końcowym, w tym plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. usunąć pliki Cookies, częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stroorn internetowych.


Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony internetowe. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.


W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia.


Szczegółowe informacje o możliwościach, sposobach obsługi i na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.


Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików Cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.


Jakie prawa mi przysługują?


Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Panią/Panem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługujących Pani/Panu praw do:

 •  informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 •  informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
 •  innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 •  wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
 •  sprostowania danych;
 •  bycia zapomnianym;
 •  ograniczenia przetwarzania;
 •  przenoszenia danych;
 •  sprzeciwu;
 •  niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 •  informacji o naruszeniu ochrony danych.


Każde otrzymane zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Pani/Pana danych nikomu niepowołanemu.


Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Pani/Pana zgłoszenia od ręki. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Pani/Pana zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące.


Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych?


Może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych jeżeli przetwarzamy je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.


W razie pytań służymy wszelką informacją na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

shadow